Duże zainteresowanie poszerzoną formą programu „Rodzina 500+”

Image

16 lipca do stalowowolskiego parku trafił mobilny punkt informacyjny programu „Rodzina 500+”. Można było zasięgnąć informacji na temat nowej formuły programu i uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku.

- Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wszystkim dzieciom, niezależnie od dochodu, który jest w rodzinie. Na dzień 15 lipca mieliśmy na terenie naszego województwa 85 tys. wniosków złożonych drogą internetową. Czekamy na 1 sierpnia. Wówczas będzie można złożyć wniosek w sposób tradycyjny, w wersji papierowej. Tutaj, na Podkarpaciu, ta tradycyjna forma podania do urzędu jest bardziej preferowana. Zatem na pewno ilość wniosków w znaczący sposób się zwiększy. My zabezpieczamy środki finansowe w kwocie 8,5 mln zł w miesiącu lipcu– mówiładziś w Parku Miejskim Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacka.

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 31 października. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu.

- Do urzędu wpłynęły wnioski na blisko 7,1 tys. dzieci. Większość z nich jest już rozpatrzonych. Pod koniec tego tygodnia do stalowowolskich rodzin wpłynie kwota ponad 3,5 mln zł. Ponad 4,5 tys. dzieci pochodzi z rodzin, które były już objęte dotychczasowym programem, natomiast 2,6 tys. dzieci to są pierwsze dzieci w rodzinie, czyli te, które nie były objęte wsparciem programu „Rodzina 500+”– mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ubiegłym roku do stalowowolskich rodzin w ramach programu popłynęło 29 mln zł. Prezydent szacuje, że w dzięki nowym założeniom tym razem na ten cel zostanie przekazanych około 60 mln zł.

Wniosek o przyrznie świadczenie można złożyć przez Internet za pomocą systemu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej. Od 1 sierpnia dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub przynosić osobiście doUrzędu Miasta. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, pokój nr 8, w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30– 15.30.W przypadku pytań lub wątpliwości można zasięgnąć porady telefonicznej pod numerem 15 643 34 85.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.